Home

 • SID is aangesloten bij:

  Vereniging Zorg Ondernemers Noord Nederland

  logo-zonn

  Ingeschreven bij beroepsvereniging BPSW op het gebied van sociale pedagogische / agogische zorg.

 • SID is een kleinschalige zorgaanbieder. Onze locaties zijn gevestigd in Winschoten.

  Wij werken samen met meerdere expertises zodat er optimale zorg, kwaliteit en continuïteit geboden wordt. SID biedt jeugdhulpverlening, pedagogische gezinsbegeleiding, dagbesteding, woontraining, begeleid (beschermd) zelfstandig wonen, langdurend verblijf.

  Samenwerking tussen kleinschalige zorgaanbieders

  Kleinschalige zorgaanbieders zijn vaak innovatief, kwalitatief toonaangevend en zeer klantvriendelijk. In samenwerking schuilt kracht. Wanneer vele partijen handen ineen slaan ontstaat een zogeheten ‘force multiplier’ waardoor kleinschalige zorgaanbieders samen nog vele malen sterker staan dan ze op zichzelf al stonden. Wij willen cliënten met een verstandelijke beperking en/of psychiatrisch ziektebeeld kwalitatief hoogstaande zorg bieden met alle eigenschappen die kleinschaligheid zo kenmerken:

  • Dichtbij
  • Korte lijnen
  • Klantgerichte- en persoonlijke aanpak
  • Kleinschalige zorgverlening kenmerkt zich dus door een klantgerichte- en persoonlijke aanpak waar het in de zorg allemaal om draait: namelijk mensen en hun zorgbehoefte
  • Geen wachtlijsten
  • Dit betekent óók dat in de kleine organisaties de eigenaren/directeuren gewoon mee werken op de werkvloer.

   

  Gespecialiseerd begeleiding voor mensen met Autisme

  SID is gespecialiseerd in de begeleiding van jongeren en volwassenen met autisme, psychiatrische en/of verstandelijke problematiek, individueel of in groepsverband. Het vergroten van de zelfstandigheid staat voorop. Wij trainen vaardigheden zoals plannen en organiseren, vergroten van het tijdsbesef, het aanleren en oefenen van taken, het vergroten van de zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, vergroten van de weerbaarheid. Tijdens de begeleiding worden vaardigheden en gedrag geoefend en verder eigen gemaakt. Er wordt ruim aandacht besteed aan het generaliseren van de vaardigheden naar alle situaties. Hiermee wordt bedoeld, dat de jongere of volwassene een nieuwe vaardigheid niet alleen tijdens de begeleidingssituatie beheerst, maar ook in de thuissituatie, op school en daarbuiten.